Hem » Hur länge varar en lågkonjunktur egentligen?
Skylt som varnar för en lågkonjunktur

Hur länge varar en lågkonjunktur egentligen?

Många svenska hushåll och företag pressas just nu av stigande räntor och en hög inflation. Därför är många oroliga och frågar sig hur lång tid detta kommer att pågå samt när det ekonomiska läget vänder. Så hur länge varar en lågkonjunktur?

En lågkonjunktur varar i minst sex månader. Definitionen av begreppet är en period om åtminstone två efterföljande kvartal av ekonomisk nedgång. Därmed kan du tyvärr kallt räkna med att lågkonjunkturen varar i åtminstone ett halvår eller längre.

Med detta sagt kan det vara svårt att på förhand veta exakt när lågkonjunkturen börjar respektive slutar. Till exempel trodde många ekonomiexperter och andra bedömare tidigare att Sverige skulle befinna sig i en lågkonjunktur redan under detta år (2022). Nu tror dock de flesta att recessionen istället kommer under nästa år (2023). Men hur det faktiskt blir med detta återstår naturligtvis att se.

Läs den senaste prognosen för hur mycket räntan kommer att gå upp!

Vad är en lågkonjunktur?

En lågkonjunktur är en tidsperiod bestående av åtminstone två efterföljande kvartal med en nedgång i landets BNP (bruttonationalprodukt). Egentligen räcker det dock inte med en sådan nedgång i den ekonomiska aktiviteten för att bekräfta att landet befinner sig i en lågkonjunktur (även kallad recession). Man brukar nämligen säga att det även krävs en betydande ekonomisk nedgång som är utbredd i stora delar av ekonomin. Denna nedgång ska vara varaktig i mer än ett fåtal månader och visar sig normalt sett på följande sätt:

  • minskad real BNP
  • minskade reallöner
  • ökad arbetslöshet
  • minskad produktion av varor och tjänster
  • minskad försäljning i detaljhandeln.

En annan vanlig effekt av lågkonjunkturen är att vi konsumenter i lägre utsträckning än tidigare skuldsätter oss genom att låna pengar. Samtidigt kan sämre ekonomiska tider också vara en anledning till att man lånar pengar. Å andra sidan brukar en tid av ekonomisk åtstramning och resultera i att fler privatpersoner och företag försöker minska sin skuldsättning. Läs den länkade artikeln där vi förklarar vilket lån man bör betala av först för mer information om hur du bör gå tillväga!

Illustration av en kvinna som försöker bekämpa en lågkonjunktur

Vilka är orsakerna till lågkonjunkturer?

Tidigare har lågkonjunkturer skett av flera olika anledningar. De vanligaste orsakerna är dock obalanser i ekonomin som i slutändan behöver korrigeras. Till exempel orsakades den globala finanskrisen 2008 av en alltför stor skuldsättning på den amerikanska bostadsmarknaden. Detta ledde till att bankerna förlorade väldigt mycket pengar och i slutändan behövde flera av våra svenska storbanker räddas av staten.

Om vi nu skulle träda in i en lågkonjunktur under nästa år (2023) är troligtvis de främsta orsakerna den höga inflationen samt ett flertal kraftiga räntehöjningar från Riksbankens sida. Men det kan även finnas andra orsaker till att en recession sker.

Dessutom kan faktiskt den förmodade lågkonjunkturen bli en räddning för många börsnoterade svenska företag. Till exempel drabbas landets fastighetsbolag hårt av räntehöjningar, och om vi faktiskt hamnar i en recession kan Riksbanken tvingas sänka räntan igen. Därmed skulle de nuvarande förlorarna plötsligt bli vinnare igen och gå stärkta ur krisen.

Anledningen till att en lågkonjunktur inträffar är ofta att hushållens ekonomi blir allt mer ansträngd. Detta kan ske antingen till följd av en ökad arbetslöshet och/eller andra orsaker som pressar hushållsekonomin. Till följd av detta pressas den ekonomiska tillväxten ytterligare och så även företagens vinster och aktiekurser. Dessa faktorer kan driva på en negativ spiral som får hela ekonomin på fall. Men trots att lågkonjunkturer kan vara besvärliga att ta sig igenom är de fullt naturliga och nödvändiga. De bidrar nämligen till att rensa bort överflödet innan nästa ekonomiska expansionscykel kan inledas.

Illustration av en negativ ekonomisk spiral

Hur länge varar en lågkonjunktur?

Som tur är brukar inte lågkonjunkturer vara extremt länge. Generellt sett varar inte en recession längre än i genomsnitt 10 månader eller som längst 18 månader. Undantaget från denna regel var dock den så kallade finanskrisen som bröt ut år 2008. Den gången tog det faktiskt hela sju år innan den ekonomiska aktiviteten i form av landets BNP hade återhämtat sig.

I dagsläget har vi faktiskt ingen aning om vi överhuvudtaget ska träda in i en lågkonjunktur. Om så ändå sker vet vi inte heller hur länge den kommer pågå. Men skulle Sverige stå inför en recession under 2023 pågår den i gissningsvis mellan sex månader och ett år. Utfallet beror dels på hur allvarliga de negativa effekterna på ekonomin blir av Riksbankens räntehöjningar. Även yttre faktorer i vår omvärld kommer sannolik påverka utfallet i den ena eller andra riktningen.

Vanliga frågor om lågkonjunkturer

Vad är en lågkonjunktur?

En lågkonjunktur är en betydande och utbredd nedgång i den ekonomiska aktiviteten som varar en längre tid. Man brukar säga att en sådan recession kännetecknas av två efterföljande kvartals nedgång i den ekonomiska aktiviteten i landet.

Hur länge varar en lågkonjunktur?

Hur länge en lågkonjunktur varar varierar från fall till fall. Den är åtminstone sex månader lång men det finns ingen bortre gräns för hur länge den kan vara. I den tid vi nu lever i brukar lågkonjunkturer vanligtvis pågå i cirka 10 månader.

Hur tar man sig ur en lågkonjunktur?

Regeringen kan ta landet ur en lågkonjunktur genom att använda sig av en expansiv makroekonomisk politik. Till exempel kan skattesänkningar och höjda bidrag öka hushållens köpkraft. På så vis kan efterfrågan på företagens tjänster och varor öka igen.

När var Sverige senast i en lågkonjunktur?

Sverige var senast inne i en lågkonjunktur i samband med finanskrisen 2008-2009 och dessförinnan 1990-talskrisen. Senast tog det sju år innan landet kom ur lågkonjunkturen. Många bedömare tror att vi kan vara på väg in i en ny recession under 2023.

När vänder det ekonomiska läget?

Det ekonomiska läget brukar ofta försämras innan det kan förbättras på nytt. Just nu pressas svenska företag och hushåll av stigande räntor och en hög inflation. Sverige förväntas befinna sig i en lågkonjunktur under 2023 med stigande arbetslöshet.

Om skribenten