Hem » Spara i fonder eller i investmentbolag?
Två spargrisar i olika färger som representerar fonder och investmentbolag

Spara i fonder eller i investmentbolag?

Det finns många olika sorters sparande att hålla reda på: aktier, fonder, obligationer och sparkonton. Även inom de olika kategorierna av sparande är mångfalden stor; du behöver till exempel välja om ditt fondsparande ska ske i aktiefonder, räntefonder, blandfonder, hedgefonder, indexfonder, börshandlade fonder (ETF:er) etc. För att komplicera det hela ytterligare kan ett aktiesparande ske genom att man själv förvaltar en aktieportfölj bestående av diverse aktier, men möjligheten finns även att investera i ett investmentbolag. Så bör man spara i fonder eller i investmentbolag?

Investmentbolag anses ofta vara en slags nybörjaraktier. Dessa bolag innehåller nämligen aktier som förvaltas av proffs. Det innebär att du själv inte behöver vara särskilt insatt i de olika bolag som investmentbolaget investerar i, utan på många sätt kan en investering i ett investmentbolag liknas vid ett sparande i en bred fond. Så vilket alternativ bör du då välja, fonder eller investmentbolag? Svaret på den frågan ska jag försöka ge dig i detta blogginlägg.

Fonder vs investmentbolag

Ett bra mätvärde för att avgöra styrkeförhållandet mellan fonder och investmentbolag är att titta på deras utveckling. I nedanstående tabell har jag använt mig av statistik från Avanza för att göra en sammanställning över de 10 främsta fonderna med Sverige som inriktning och investmentbolagen sett till utvecklingen under de senaste 3 åren:

InvestmentbolagUtveckling 3 årAktiefonder SverigeUtveckling 3 år
Bure Equity135,56%SEB Sverigefond Småbolag C/R70,48%
Eastnine71,91%Humle Småbolagsfond67,81%
Öresund66,84%Spiltan Aktiefond Dalarna67,13%
Latour B55,97%SEB Sverigefond Småbolag66,16%
Traction B54,39%Nordea Småbolagsfond Sverige62,21%
Lundbergföretagen B44,12%Strand Småbolagsfond61,99%
Investor B32,73%C Worldwide Sweden Small Cap 1A61,38%
Creades A32,40%Länsförsäkringar Småbolag Sverige A60,91%
Industrivärden C22,58%ODIN Sverige C59,93%
Kinnevik B18,19%Öhman Småbolagsfond A58,64%

Utvecklingen för investmentbolag och svenska aktiefonder under de senaste tre åren. OBS! Statistiken uppdaterades den 11 september 2018.

Sett till utvecklingen under vald tidsperiod i tabellen ovan ter sig fonder som ett bra alternativ till investmentbolag. Å andra sidan har det investmentbolag som presterat allra bäst under de senaste 3 åren, Bure Equity, haft en nästan dubbelt så hög värdeutveckling på sitt innehav i jämförelse med den bäst presterande Sverigefonden.

Utdelning i handen i investmentbolag

Det finns en viktig skillnad mellan fonder och investmentbolag, och jag syftar då på det faktum att de flesta fonder återinvesterar din utdelning i fonden, medan den utdelning du får genom ägandet av ett investmentsbolag aktie istället delas ut ”i handen” på dig som investerare.

Som ett exempel kan investmentbolagets Investors utdelning nämnas. Bolagets aktieutdelningar, som anses vara stabila över tid, är en viktig anledning till att Investors aktie är populär hos många aktiesparare. Under det senaste decenniet har bolagets aktie givit en direktavkastning på 3-5 procent.

Se listan över världens 10 främsta investmentbolag för att inspireras av bra sådana! Tänk dock på att det är riskfyllt att låna pengar till aktier eller andra investeringar!

Fondutdelning återinvesteras ofta

Till skillnad från när du sparar i aktier, där du själv får avgöra vad du vill göra med din utdelning, är det vanligt att utdelningen i en fond återinvesteras i den aktuella fonden. När fonden får utdelningen landar den på fondens konto, precis som den gör på ditt aktiekonto när du investerar i aktier. Därefter beslutar fondens förvaltare hur utdelningen ska förvaltas; han eller hon kan köpa aktier eller andra värdepapper med dessa medel, och det står även förvaltaren fritt att bestämma när dessa transaktioner i sådana fall ska ske.

Det kan därför dröja flera veckor eller månader innan du får din utdelning, vilket ofta märks på så sätt att värdet på dina fondandelar stigit och så även fondens NAV-kurs.

På aktiekontot har du alltså själv friheten att förfoga över utdelningen, medan utdelningen på fondkontot generellt sett återinvesteras i fonden av förvaltaren. Huruvida du bör spara i fonder eller investmentbolag har därmed att göra med om du känner dig manad att själv förvalta ditt innehav och dina utdelningar.

Om skribenten