Hem » Hur mycket kommer räntan gå upp?
Bild som illustrerar att räntan går upp mycket

Hur mycket kommer räntan gå upp?

Många svenskar oroar sig just nu över de stigande räntorna. Detta beror främst på att hushållen blir allt mer pressade över de högre bolåneräntorna. Så hur mycket kommer räntan gå upp?

Som det ser ut just nu kommer styrräntan sättas till 3 procent under det första kvartalet 2023. Därefter kommer den sedan sjunka en aning senare under året. Styrräntan tros dock ligga på 2,8 procent i snitt och rörliga bolåneräntor på cirka 5 procent.

Men vad vet vi egentligen i dagsläget om hur mycket räntan kommer gå upp 2023 och framåt? Hur hög kan räntan bli 2023 och hur mycket kan den stiga på bolån? Läs vidare för att få svar på dessa och fler frågor kring räntorna!

Så mycket kommer räntan gå upp enligt Riksbanken

Vissa experter känner sig ganska förhoppningsfulla för att räntorna inte kommer fortsätta stiga särskilt mycket framöver. Samtidigt menar andra att vi kan räkna med fortsatta räntehöjningar även under 2023 tills dess att inflationen är under kontroll. Men även om åsikterna går lite grann isär kan vi faktiskt bilda oss en hyfsat bra uppfattning om hur läget kan tänkas se ut framgent.

I sin senaste prognos (daterad 24 november 2022) räknar Riksbanken med att styrräntan högst troligt kommer behöva höjas ytterligare i februari 2023. De menar att den då kommer landa på knappt 3 procent. Samtidigt är de också transparenta med att det är svårt att förutspå utvecklingen kring inflationen. Därmed kan Riksbanken komma att behöva anpassa sin penningpolitik utifrån det rådande läget och vidta de åtgärder som är nödvändiga. Målet är trots allt att bekämpa inflationen och på så vis får ner den till en mer normal nivå igen.

Därför tvingas Riksbanken höja räntan

Anledningen till att Riksbanken höjer räntan är ganska enkel: man vill trycka tillbaka den höga inflationen. Inflationen i Sverige var 9,5 procent så sent som i november 2022. Detta alldeles för högt i förhållande till Riksbankens mål om 2 procents inflation. För att sakta men säkert närma sig detta inflationsmål behöver man därför ta till ganska drastiska åtgärder. Detta är viktigt att ha i åtanke när vi diskuterar hur mycket räntan kommer gå upp.

Ju högre styrränta desto hårdare bekämpar man inflationen. Samtidigt finns det en överhängande risk att räntehöjningarna tvingar in Sverige i en lågkonjunktur under 2023. Hur länge lågkonjunkturen varar vet ingen just nu. Vad vi dock vet är att den ekonomiska aktiviteten kommer att bromsa in och att arbetslösheten i landet spås öka under de kommande åren till följd av detta. Men det måste helt enkelt bli mörkare innan det kan bli ljusare igen – det är så de ekonomiska cyklerna med sina uppgångar och nedgångar fungerar.

Vanliga frågor

Hur mycket förväntas räntan gå upp?

Det senaste beskedet är att styrräntan toppar på 3 procent i februari 2023. Därefter tros den sjunka något mot slutet av året. Rörliga bolåneräntor förväntas landa på cirka 5 procent i början av året för att sedan sjunka tillbaka lite grann igen.

Hur mycket över styrräntan ligger bolåneräntan?

Hur mycket över styrräntan bolåneräntan ligger varierar lite grann mellan olika banker. I dagsläget ligger bolåneräntorna i snitt på omkring 4,0 till 4,3 procent. Därmed bör de toppa på cirka 4,5 till 4,8 procent om Riksbankens prognos är korrekt.

Hur mycket kan räntan stiga på bolån?

Teoretiskt sett finns det ingen specifik gräns för hur mycket räntan kan stiga på bolån. Men om man utgår från Riksbankens senaste prognos för räntekurvan tros styrräntan toppa på knappt 3 procent. Då bör bolånens ränta bli ca 4,5 till 4,8 procent.

Hur hög kan räntan bli 2023?

Riksbanken gör i dagsläget bedömningen att styrräntan kan bli i genomsnitt 2,8 procent under de kommande åren. Enligt deras nuvarande prognos kommer räntan närma sig 3 procent. Räntan tros sedan ligga kvar strax under den nivån till och med 2025.

Om skribenten