Hem » Vilket lån ska man betala av först?
Man som funderar på vilket lån man ska betala av först

Vilket lån ska man betala av först?

Du är långt ifrån ensam om du har fler än en skuld. Många svenskar har nämligen flera lån eller krediter på en och samma gång. Detta kan ställa till det lite grann när du vill göra dig av med en skuld för att på så vis minska skuldsättningen. Så vilket lån ska man betala av först?

Det finns flera strategier att välja på. Det bästa är ofta att betala av lånet med högst ränta först. Men det kan även finnas skäl att börja med att betala av det minsta lånet. Du kan även välja att samla alla de olika lånen i ett större samlingslån.

Vilket lån du ska betala av först beror framför allt på hur hög räntan för de olika lånen är. Men även storleken på lånen kan vara en faktor som du vill ta hänsyn till. Läs vidare för att ta del av de olika strategier som du kan använda dig av!

Vilket lån du ska betala av först beror på räntan och lånebeloppet

Det är allt som oftast en bra idé att försöka minska skuldsättningen. Detta är såklart enklast att göra i bättre ekonomiska tider. Däremot hamnar vanligtvis ett större fokus på detta när vi närmar oss en lågkonjunktur med sämre tider som följd.

När du vill få ner din skuldsättning kan du använda dig av flera olika strategier. Det kan dock vara smart att fokusera mer på vissa skulder än på andra. För om du helt enkelt väljer att betala av lite grann på de olika lånen kan detta leda till att du betalar mer ränta än nödvändigt sett över den totala löptiden.

Därför bör du först välja en strategi för att betala tillbaka sina skulder och sedan hålla dig till denna. Det viktigaste för att du ska lyckas är att du sedan håller dig till den valda strategin tills du är skuldfri. Nedan går vi igenom flera olika sätt att ta reda på vilket lån man ska betala av först!

Alternativ 1: Betala av lånet med högst ränta först

Genom att betala av lånet med högst ränta först minimerar du dina räntekostnader framgent. Denna strategi har därför fördelen att du fortare kan bli skuldfri och börja spara pengar eller lägga pengarna på annat. En potentiell nackdel med strategin är att det kan ta tid att betala av det lån som har högst ränta om det samtidigt är ditt allra största lån. Om så är fallet är risken större att du ger upp denna strategi i förtid till förmån för någon av de strategier som vi nämner nedan.

Men generellt sett är det bästa du kan göra att betala av lånet med högst ränta först. Det är trots allt detta lån som kostar dig allra mest. Högkostnadskrediter kan ofta ha en så pass hög ränta att hela din månatliga betalningen går till att betala räntan – då amorterar du inte på lånet.

En bra strategi för att fort bli skuldfri

Om du så fort som möjligt vill bli fri från de skulder som har en hög ränta och kostar dig mycket pengar är denna strategi användbar. Du fokuserar då på att betala av mer på det lån som har den högsta räntan. Detta skapar i förlängningen ett slags snöskred där du fort frigör mer pengar att betala av de övriga lånen med.

Men även om det för de allra flesta är bäst att betala av lånet med högst ränta först kan det också finnas vissa undantag. Det är därför inte säkert att denna strategi är den bästa för alla konsumenter. Ponera till exempel att du ska amortera på många olika skulder varje månad. Då kanske du inte har lite extra pengar som du kan lägga på att amortera mer på det lån som har den högsta räntan. Dessutom kan som sagt denna metod vara svårare att hålla sig till om ditt allra största lån också är det som har den högsta räntan.

Om du vill använda dig av denna strategi tar du fram en lista över alla dina lån. Utifrån den procentuella räntan för respektive lån kan du sedan rangordna de olika lånen. Varje månad betalar du sedan det minsta möjliga beloppet på alla lån förutom det som har den högsta räntan – där amorterar du så mycket som möjligt. Målet är alltså att så fort som möjligt betala av först det lån som har den högsta räntan, sedan nästa lån i ordningen o.s.v.

Man som betalar av det största lånet först genom att identifiera detta

Alternativ 2: Betala av det minsta lånet först

Genom att betala av det minsta lånet först kan du känna att du får lite medvind i seglen. Den lilla seger som du vinner genom att göra detta kan motivera dig tillräckligt mycket för att du ska hålla dig till planen även framgent. Denna strategi lämpar sig bäst för dig som har svårt att bibehålla motivationen och hålla dig till planen över tid. En nackdel med denna metod är att det kan ta lite längre tid för dig att bli skuldfri. Dessutom kan du behöva betala mer i ränta tills dess att du har blivit fri från alla dina skulder.

En långsiktig strategi som skapar en snöbollseffekt

Till skillnad från det ovan nämnda alternativet skapar denna metod snarare en snöbollseffekt. Denna metod förespråkas av bland andra Dave Ramsey, en amerikansk profil som har gjort sig känd för att uppmuntra till en sundare privatekonomi. Denna metod ger alltså inte en lavinartad effekt utan effekten är istället ganska liten till en början men eskalerar sedan med tiden.

Anledningen till att denna strategi fungerar är för att du betar av dina mindre skulder en i taget samtidigt som du fortsätter att jobba mot det större målet. Ju fler smålån du lyckas betala av desto mer pengar frigör du som kan användas för att amortera mer på de större skulderna. Nackdelen med denna metod är att du kan behöva betala lite mer ränta än om du istället hade betalat av lånen med högst ränta först. Men samtidigt ger denna metod den viktiga psykologiska fördelen att du fortare får en belöning i form av att de mindre skulderna börjar försvinna.

Om du vill använda dig av denna strategi skapar du helt enkelt en lista över alla dina skulder och skuldsaldot för respektive lån. Börja sedan med att betala det minsta möjliga beloppet på de övriga lånen varje månad samtidigt som du amorterar så mycket som möjligt på den minsta skulden. När den har betalats av använder du de pengar som frigörs till att betala av den nästa minsta skulden etc. Ju större snöbollseffekten blir desto mer närmar du dig ditt mål att bli skuldfri.

En skuldsatt man som försöker bli skuldfri

Alternativ 3: Samla alla lån i ett större samlingslån

Genom att samla alla dina lån i ett större samlingslån kan du få en lägre genomsnittlig ränta än snitträntan för dina mindre skulder. En annan fördel med denna metod är att du får en bättre överblick över din skuldsättning och din ekonomi. Detta kan också vara en bra strategi när du vill kunna återbetala dina lån fort. Strategin med att använda ett konsolideringslån lämpar sig bäst för dig som har lån med en hög årlig ränta.

En möjlig nackdel med denna metod är att det kan finnas engångsavgifter som du behöver betala. Ett exempel på en sådan är den uppläggningsavgift som du ofta måste betala när du tar ett nytt. Dessutom finns också risken att du inte blir beviljad ett lån med lägre ränta – däremot har du egentligen ingenting att förlora på att ge det ett försök och ansöka om ett sådant. Innan du skickar in din ansökan gör du bäst i att jämföra lån från flera olika långivare. Detta för att säkerställa att du får en så låg ränta som möjligt.

En strategi som kan sänka dina månatliga lånekostnader

Om du vill samla alla lån i ett större samlingslån behöver du först ansöka om ett nytt privatlån. I vissa fall kallar bankerna dessa för just samlingslån eller hopbakslån, men det går precis lika bra att använda ett helt vanligt blancolån för detta syfte. Det viktiga är att du när du fyller i din låneansökan anger att du har tänkt använda pengarna för att betala av andra lån och krediter. Det kan också vara så att banken ber dig ange hur stora de skulder du har tänkt betala med det nya lånet är.

Genom att ta ett nytt, större lån med en lägre ränta än räntan för dina mindre skulder kan du konsolidera din skuld. Den sammanlagda skuldsättningen blir till en början lika hög (eller kanske till och med lite högre), men räntekostnaden blir lägre. Därmed kostar det nya lånet dig lite mindre varje månad än vad de tidigare lånen gjorde. På så vis kan du enklare betala av din skuld och också få en ökad tydlighet och insikt i hur lång tid det kommer ta innan du blir skuldfri.

Samlingslån är väldigt populära i Sverige, så om du undrar varför man lånar pengar i första läget är detta ändamål alltså en del av svaret.

Vanliga frågor

Vilket lån ska man betala av först?

Vilket lån du ska betala av först beror på vilken strategi du väljer. Du kan välja att antingen börja med att betala av det lån som har den högsta räntan eller det minsta av lånen. Alternativt kan du ta ett samlingslån för att konsolidera skulderna.

Om skribenten